NEUROLÓGIAI SZAKMAI KOLLÉGIUM

(2004. július 1-től 2009 július 1-ig)


EMLÉKEZTETŐK
Emlékeztető 2008.06.04 
az emlékeztető letöltése

eml080604Emlékeztető a Neurológiai Szakmai Kollégium SE Neurológiai Klinikán tartott 2008. június 4-i üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

A Kollégium egy perces néma felállással emlékezik a közelmúltban elhunyt Dr. Karsay Koppányra, volt titkárára

Dr.Zámbori János (OEP Gyógyszerügyi Főosztály)részletes, szakszerű és korrekt ismertetést tartott az Alzheimer kór kezelésében törzskönyvezett és OEP támogatott gyógyszerek rendelésével kapcsolatban . A kollégium elnöke egyetért az OEP és a Pszichiátriai Szakmai Kollégium javaslatával, tehát azzal, hogy az Alzheimer kór diagnózisának felállítását (ami után bármely magyar neurológus vagy pszichiáter szakorvos kiemelt támogatással rendelhesse a gyógyszert) kössük centrumokhoz.

A Neurológiai Szakmai kollégium egy ellenszavazattal a fenti elképzelés ellen szavazott.

A kollégium többségi véleménye szerint, minden neurológus szakorvos képes a diagnosztikus teszteket elvégezni, illetve elvégeztetni, és azok eredménye alapján az Alzheimer kór diagnózisát felállítani a Demencia kórismézése, kezelése és gondozása című szakmai protokoll alapján -- www.eum.hu <http://www.eum.hu/>)

A kollégium elnöke beszámol arról, hogy a Pszichiátriai Kollégium elnöke egyetért abban, hogy a BNO kódokkal definiált neurológiai betegségekben kialakuló depresszió esetén a neurológusok is kiemelt támogatással írhassanak antidepresszánst. A terápia rezisztens depressziók kezelésére kiemelten támogatott gyógyszerek felírhatósága továbbra is a pszichiáterek kompetenciája marad.

A kollégium elnöke javasolja, hogy újra kezdeményezzék, hogy pályázat útján lehessen jelentkezni iv. thrombolysist végző centrumnak, ill. a tevékenység finanszírozására. Dr. Tuba Andrea az EüMin képviselője felhívja a figyelmet, hogy  az esetleges pályázati tervezet elkészítésekor figyelembe a „bürokratikus akadályokat” (ANTSZ engedélyek szükségességére, illetve a progresszivitás-kompetencia kérdései).

Az elnök elmondja, hogy jún. 5-én az új Eü miniszter megbeszélésre hívta a szakmai kollégiumok elnökeit. Felmerült, hogy milyen témák lehetnek aktuálisan. A kollégium egyetértett abban, hogy ilyenek lehetnek pl. hogy ne csökkentsék a kollégiumok számát, lesz-e változás a kollégiumra vonatkozó rendeletben (választás, ülésezés rendje stb). Hogyan valósulhatna meg, hogy a kollégiumok kapjanak visszajelzést javaslataik, előterjesztéseik sorsáról. Jó lenne, ha (az országos intézetek igazgatóival történő találkozásokhoz hasonlóan) a miniszter havi rendszerességgel találkozna a kollégiumi elnökökkel is.

Személyi ügy: A kollégium egyhangúlag alkalmasnak tartja Dr. Kovács Imre főorvost a Berettyóújfalui Kh. Neurológai Osztálya vezetésére.

A kollégium – csatlakozva a Radiológiai Kollégium pozitív véleményéhez- egyhangúlag támogatja, hogy a Pécsi Diagnosztikai Központ 3T MRI készülékével végezhető speciális neuradiológiai vizsgálatok kerüljenek kapacitásbővítéssel befogadásra.

A kollégium egyhangúlag támogatja Dr. Vekerdy Zsuzsanna javaslatával egyetértésben, hogy felnőttkori spasticitás  botulinum toxin kezelése kapjon OEP finanszírozást.

A kollégium egyhangúlag javasolja Prof. Dr. Kamondi Anitát UMS Elektrofiziológiai Szekciója egyik delegáltjának (a másik delegált hivatalból Dr. Kondákor István főorvos, a Magyar Klinikai Neurofiziológai Társaság elnökeként)

Az EüMinisztérium 2008. őszén átfogó kódkarbantartást tervez. Ehhez a kollégiumoktól kér 2-2 fekvő-és járóbeteg szakellátás finanszírozásban jártas kollégát. A kollégium egyhangúlag a következő kollégákat javasolja: Dr. Bors László (Pécs), Dr. Klivényi Péter (Szeged), Dr. Kovács Tibor (Bp), Dr. Zsuga Judit (Debrecen)

Felkérő levél:

Tisztelt Elnök Asszony, Tisztelt Elnök Úr!
Az Egészségügyi Minisztérium és az OEP közreműködésével 2008. őszén átfogó kódkarbantartást tervezünk, melyről remélem már Ön is értesült.
A munka hatékonysága érdekében, elsősorban a szakmai ellenőrzés vonatkozásában kérjük Kollégiumuk segítségét, tekintettel arra is, hogy a felmérés során a szakmaiság kiemelt szempontjaink között szerepel.
A Szakmai Kollégiumok, az OEP és az Egészségügyi Minisztérium munkatársai, továbbá a munkacsoport részvételével szakmai egyeztető megbeszélést kezdeményezünk, melynek helye és ideje:
 Egészségügyi Minisztérium VIII. emeleti Nagyterem, 2008. június 11. (szerda) délelőtt 10 óra.
Kérem Tisztelt Elnök Asszonyt/Urat, hogy a megbeszélésre Kollégiumuk részéről 2 fő járóbeteg-szakellátás - , 2 fő fekvőbeteg-szakellátás finanszírozásában jártas kollégát delegálni szíveskedjék, akiknek a munkájára a tényleges felmérés, és annak szakmai ellenőrzése során is számíthatunk.
A megbeszélésre a négy szakértő kollégát ezúton tisztelettel meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.
Üdvözlettel: Dr. Varga Ágota, a Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottság titkára


Kmf.

Összeállította Prof.Dr.Komoly Sámuel
elnök

 

 

   

Emlékeztető 2007.10.16 
az emlékeztető letöltése

eml071016 Emlékeztető a 2007. október 16-án tartott Neurológiai Szakmai Kollégium üléséről

Prof. Komoly Sámuel elnök úr megnyitja az ülést és ismerteti a napirendi pontokat.
Jelen vannak a jelenléti ív tanúsága szerint: 18 fő, valamint az Egészségügyi Miniszter által delegált dr. Tuba Andrea egészségpolitikai főosztályvezető.

I. napirendi pont:
A Békéscsabai Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Stroke Osztály helyzete és az osztály vezető főorvosi állására benyújtott pályázatok.
A meghívott békéscsabai főigazgató és pályázók meghallgatása előtt a kollégium egyöntetű véleménye az volt, hogy a meghirdetett stroke osztály működését nem támogatja, mivel az a szükséges minimum személyi feltételekkel nem rendelkezik.

Részletek a vitából:
Diószeghy Péter főorvos: nem támogatja az osztály működését.
Nagy Zoltán professzor: Gyula rendelkezik, Békéscsaba pedig nem rendelkezik neurológiai osztállyal. Átgondolatlan, hogy a jelenlegi restrikció miatt máshol bezárják az osztályokat, Békéscsabán pedig osztályt nyitnak.
Fekete István professzor: Elmondja, hogy önmagában álló ’stroke osztály’ nincs, stroke a neurológia része
Káposzta Zoltán országos neurológus szakfőorvos: Milyen feltételek vannak Békéscsabán a neurológiai stroke szakellátáshoz?
Tuba Andrea főosztályvezető: 2005-ös felmérés szerint Kapócs államtitkárral kidolgozták a minimumfeltételeket. Kéri, hogy a kollégium által delegált szakértőkkel üljenek össze és újra tárgyaljanak erről.
Szabó Gyula ov. főorvos: A békéscsabai kórházban 15 stroke ágyat hoztak létre a szemészeti osztály bezárása „kompenzációjaként” kapott kapacitásból.  A meghirdetett pályázatot még a korábbi főigazgató hirdette meg. Az új főigazgató 2007. augusztus 1-től állt munkába. A tárgyi feltételek adottak, van CT, MR, intenzív osztály.
A pályázatokat Csiba László és Nagy Zoltán professzorok véleményezték Egyöntetű véleményük, hogy a békéscsabai osztály jelenlegi személyi ill. tárgyi feltételei nem alkalmasak stroke-osztályos tevékenységre, a jelölteket nem tartják alkalmasnak osztályvezetői funkciók ellátására.
Becsei László főigazgató, Békéscsaba: Ismerteti a pályázatot. Elmondja, hogy 2006. decemberében 15 ágyas stroke osztályt az OEP befogadta, 2007. májusában működést kapott. 3 neurológus szakorvos dolgozik járóbeteg-rendelésen, a stroke osztályt mb. osztályvezető vezeti. Az osztály az ANTSZ-től  működését megkapta. Az osztály működését segíti  belgyógyász szakorvos, és a 12 ágyas intenzív osztály. Rehabilitációs kapacitás van.  Évente 6-800 beteget láttak el.
Vécsei László professzor: Gyula el tudná látni a neurológiai és stroke betegeket
Szirmai Imre professzor:mennyibe került az osztály kialakítása, ki adta rá az anyagi forrást. Szabó Gyula megyei szakfőorvos csak akkor ment szemlére Békéscsabára, miután az osztályt már létesítették.
Becsei László főigazgató: Az OEP befogadta, az Eü.Min. pedig jóváhagyta a tevékenységet. 18 milliós műszert vásároltak, helykialakítás, CT, MR már megvolt.
Káposzta Zoltán főorvos: Neurológiai stroke ellátás szerepel az ellátás egységes szakmakód alatt szerepel nem érti hogy történt a stroke ellátás külön engedélyeztetése.
Becsei László főigazgató: 0900 kódot használják a stroke ellátás jelentésénél.
Összegezve: az újonnan létesített stroke osztály személyi feltételei nem felelnek meg a szakmai és személyi minimumfeltételeknek, ezért a kollégium nem támogatja a ebben a formában működését, később elviekben az osztály neurológiai-stroke osztállyá fejleszthető.
Későbiekben a két pályázó személyesen ismerteti a kollégium előtt az osztály vezetésére vonatkozó elképzeléseit.
A kollégium a pályázók egyikének  kinevezesését sem támogatta. A, titkos szavazás eredménye:
Egyik pályázó: 0 igen, 14 nem, 4 tartózkodás.
Másik pályázó: 0 igen, 13 nem, 4 tartózkodás.

II. napirendi pont:
Multidiszciplinaris vascularis gondozás.
biztosító komplex központok hálózat c. tanulmány lényegét mondja el, a tervezetet a EuMin kabinetfőnökével is ismertették

III. Gyógyszertámogatások kérdése.
Komoly Sámuel elnök: Elmondja, hogy az antidepresszánsok neurológus által történő felírása ügyében tárgyaltak az Eü. Minisztériumban. A kollégium pontosítja az eü.pont szövegét. A legfontosabb Pszichiátriai Szakmai Kollégiummal megegyezni, pontosított neurológiai betegségek (BNO) ügyében. Tajti J javasolja a primer fejfájások szerepeltetését is.

Bereczki Dániel: Fontosnak tartja a trombolízis kiemelt HBCS szerinti finanszírozását: ezzel a kollégium egyetért, javaslatot tesznek országosan összesen egyezer thrombolysist finanszírozó HBCS elkülönítére: ennek szétosztása a plazmaferezis kezelések évtized óta jól működő szétosztási rendszere szerint történhetne


IV. Szerv transzplantáció:
Csiba L. ismerteti hogy a szervtranszpláció recipienséhez rutinszerűen kell neurológust hívni. Ez feleslges, rendeletmódosítást javasol a kollégium.

V.    
Komoly S ismerteti az OPNI-val kapcsolatos sajtó tájékoztató lényegét: mintegy 30 ágy kerül elhelyezésre a amerikai úti Országos Idegsebészeti Intézetben akut stroke-ellátás és epilepszia profillal, ami azt jelenti hogy mintegy további 30, eddig az OPNI-ban működő neurológiai ágy és ezzel Észak Buda és a kapcsolt települések (Pl. Szendendre, Solymár, Pilisszentiván stb) akut stroke ellátása kérdésessé vált. A kollégium támogatja ezen ágyak pl. a László Kh. területén történő elhelyezését és működtetését. Az OPNI Neuropatológiai  Osztálya számára a Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani intézete helyet biztosítana, ezt a kollégium támogatja.

Takáts Annamária klinikai főorvos:”Duodopa” –ra vonatkozó Eü pont kidolgozását javasolja, erre Őt a kollégium felkérte

Klinikai neurofiziológia ráépített szakvizsgát lehet szerezni  Kondákor István a képzés részleteinek közös egyezetett kialakítására tesz javaslatot. Harczos péter javasolja az eddigi szakirányú gyakorlat elismerését. Bereczki Dániel megemlíti, hogy a  ráépített szakvizsgák költségtérítése Bp-en minegy 60.000 Ft/hó a jelöltnek.

Demencia gyógyszerek felírása: Kondákor I elmondja, hogy a felírás jogosultsága központokhoz (nem egyes orvosokhoz) kötött, a korábban előírt kérdőívet kitölteni nem kell


Komoly Sámuel elnök 12.30 órakor berekeszti a kollégiumi ülést.

Pécs, 2007. október 17.

Lejgyzte: Horváth Attiláné
Kollégiumi titkárnő
Ellenőrizte: Prof. Dr. Komoly Sámuel elnök

 

Emlékeztető 2007.05.22 
az emlékeztető letöltése

eml070522 Emlékeztető a Neurológiai Szakmai Kollégium 2007. május 22-i üléséről


Komoly Elnök Úr az ülést 10.30- órakor megnyitja.
Helyszíne: SE Neurológiai Klinika tanácsterme, Budapest, Balassa u.6.
Jelen vannak: a jelenléti ív tanúsága szerint 16 fő, kimentette magát 4 fő, tartósan külföldön van 1 fő.

1. Napirendi pont:
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház Neurológiai Osztályának osztályvezető főorvosi pályázata.
Pályázók: dr. Juhász Balázs főorvos, Tatabánya, dr. Nagy Ferenc főorvos Budai MÁV Kórház, dr. Szegedi Norbert főorvos OPNI AOK.
A kollégium a pályázókat meghallgatta, a pályázatokat áttekintette majd titkos szavazással nyilvánított véleményt a pályázókról, az eredményt megküldte a kórházigazgatónak.

2. Napirendi pont:
A Szent István Kórház Neurológiai Osztályának osztályvezető főorvosi pályázata.
Pályázó: dr. Juhos Vera főorvos, Szent István Kórház, Budapest.

A kollégium a pályázót meghallgatta, a pályázatát áttekintette majd titkos szavazással nyilvánított véleményt a pályázóról, az eredményt megküldte a kórházigazgatónak.

3. Napirendi pont:
SE Neurológiai Klinika igazgatói megbízás pályázata.
Pályázók. dr. Bereczki Dániel egyetemi tanár, DTE Neurológiai Klinika, Debrecen, dr. Illés Zsolt egyetemi docens, PTE Neurológiai Klinika, Pécs, dr. Kamondi Anita egyetemi tanár, SE Neurológiai Klinika, Budapest,
A pályázatokat Prof. Dr. Nagy Zoltán és Prof. Dr. Járdánházy Tamás véleményezték.
Prof. Dr. Nagy Zoltán: mindhárom pályázó igényes, átgondolt munkatervvel, jó szakmai felkészültséggel, hazai és nemzetközi elismertséggel és ismertséggel rendelkezik. A klinikai neurológiai három különböző területét képviselik, így Kamondi Professzor Asszony elsősorban a klinikai elektrofiziológiát, Bereczki professzor a vascularis neurológiát, míg Illés Zsolt docens a molekuláris neurológia, molekuláris genetikai, molekuláris immunológia területeit. Ez a különbözőség lehetőséget ad az Egyetem vezetése számára, hogy a neurológia, mint szakmai fejlesztésének irányát meghatározzák, hiszen egy-egy terület kiváló képviselője áll készen arra, hogy magas szinten folytassa a klinika fejlesztését. A döntésben nyilván az Egyetem vezetése számításba veszi a Klinikai Idegtudományi Intézet (Amerikai út) jelenleg kialakuló profilját, amely az elképzelések szerint ugyancsak az egyetem intézménye les6. A két nagy intézmény komplementáris működtetésére a párhuzamosságok elkerülése egyetemi érdek. Javasolom a Neurológiai Szakmai Kollégium Elnökének és tagságának, hogy mindhárom jelölt alkalmas minősítéssel kerüljön további döntéshozó fórumok elé.
Prof. Dr. Járdánházy Tamás megállapította, hogy SE Neurológiai Klinikára három, nemzetközileg és a hazai szakmai körökben is elismert három kiváló neurológus szakorvos nyújtotta be pályázatát, akik a referálók véleménye szerint valamennyien alkalmasak ezen klinika vezetésére. Bereczki professzor főleg a cerebrovascularis, Illés docens a neuroimmunológia, Kamondi professzor asszony a klinikai neurofiziológia és extrapyramidális betegségek vizsgálatában, valamint ellátásában szerzett kiemelkedő tapasztalatot és elismertséget.
Ezek után a pályázók egyenként bemutatkoztak és ismertették pályázatuk leglényegesebb pontjait.
A kollégium titkos szavazással mindhárom pályázót alkalmasnak ítélte az intézetvezetői állás betöltésére, és véleményét megküldte a SE ÁOK dékánjának.

4. Napirendi pont:
Az Állami Egészségügyi Központ neurológiai osztályvezető főorvosi pályázata.
Pályázók: dr. Kondákor István egyetemi docens, PTE Neurológiai Klinika, Pécs, dr. Kóródi Gyula orvos alezredes, ZMNE tudományos főmunkatársa, dr. Pongrácz Endre főorvos, Iü. és Rendészeti Minisztérium Központi Kórház és Intézményei, neurológiai osztály, dr. Szakács Zoltán főorvos, MHKHK Neurológiai Osztály, dr. Vásárhelyi-Tóth Sándor főorvos, MH dr. Radó György Honvéd Eü. Központ Neurológiai és Stroke Osztály.
Komoly elnök úr ismerteti, hogy az egészségügyi és honvédelmi miniszter kérte fel a kollégiumot a pályázatok véleményezésére. A pályázatok a kollégium kitűzött határnapja előtti napon érkeztek csak meg, így ad hoc bizottságot kellett összehívni az ülés előtt. Az ad hoc bizottság tagjai: Prof. Dr. Komoly Sámuel, a kollégium elnöke, dr. Balogh Attila PhD, ov. főorvos, a kollégium tagja, dr. Csányi Attila PhD ov. főorvos, a kollégium tagja, dr. Horváth Sándor ov. főorvos, az orvostudomány kandidátusa, felkért szakértő.
A Bizottság az értékelést a következő szempontok alapján végezte:
-    vezetői tapasztalatok
-    oktatói tapasztalatok
-    tudományos teljesítmény (közlemények, impakt faktor, idézettség
előadások, díjak)
-    speciális szakmai jártasság (egyéb szakvizsga, közismert speciális szakmai tevékenység)
-    nyelvtudás
-    tanulmányutak
-    szakmai terv korszerűsége, végrehajthatósága, komprehenzivitása
finanszírozási, gazdasági tervek realitása
A kollégium az ad hoc bizottság értékeléseit, majd a pályázókat meghallgatta, ezt követően titkos szavazással nyilvánított véleményt a pályázókról, az eredményt megküldte az egészségügyi és a honvédelmi miniszternek.

5. Napirendi pont:
Stroke ellátás helyzete
Csiba professzor elmondja, hogy a kollégium elnöke, és a Magyar Stroke Társaság elnöke levelet küld az egészségügyi miniszterhez a 6 órán belüli akut stroke betegek volumenkorláton felüli ellátása érdekében.
Ezt nyílt szavazással egyhangúlag támogatja a kollégium minden jelenlévő tagja.
Komoly és Csiba professzor elmondja, hogy korábbi bedványainkra nem érkezett érdemi válasz.  

6. Napirendi pont:
SM gyógyszer központok változása.
Komoly professzor javaslatot tesz két új központ megnyitására: egyik a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Neurológiai Osztályán, centrumvezető: dr. Köves Ágnes főorvos, a másik a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Neurológiai Osztályán, centrumvezető: dr. Horváth Sándor főorvos.
Nyílt szavazással egyhangúlag támogatja a kollégium minden jelenlévő tagja.
Komoly professzor elmondja, hogy a tavalyi betegszámok és dobozszámok fedezik a szükséges igényeket.
Ezt nyílt szavazással egyhangúlag támogatja a kollégium minden jelenlévő tagja.


7. Napirendi pont:
"Gyermek-Botox" központok változása.
Komoly professzor elmondja, hogy Vekerdy-Nagy Zsuzsanna tanárnő (DTE ÁOK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék) kérése, hogy 2007-ben 3 felhasználó hely működjön, majd 2008 évtől további két hely induljon. A három centrum a Bethesda Gyermekkórház, Budapest, DTE Debrecen és SZOTE Szeged lennének.
Nyílt szavazással egyhangúlag támogatja a kollégium minden jelenlévő tagja.

8. Napirendi pont:
Parkinson központ kiegészítés.
Komoly professzor elmondja, hogy a Parkinson központok további bővítésére van igény így a kazincbarcikai Városi Kórház neurológiai szakrendelésén, a Szerencsi ESZEI neurológiai szakrendelése és az Edelényi Városi Rendelőintézet neurológiai szakrendelésén.
Ezeken a szakrendeléseket és a hozzájuk kapcsolódó földrajzi területen nincs lehetőségük egyenlő esélyeket nyújtani korszerű terápiával a Parkinson betegeiknek.
A kollégium jelenlévő tagjai nyílt szavazással engyhangúlag támogatták a javaslatot.

9. Napirendi pont:
Minimum feltételek.
Csiba Professzor elmondja, hogy mi mindenre kell figyelni a minimumfeltételeknél.
Az EEG lehetőség, a TCD transcraniális doppler, kiváltott válasz, epilepszia, stroke, Parkinson, SM betegek kezelése.
Komoly professzor: a stroke betegek kezelése menti meg a neurológiát.
Káposzta Zoltán országos neurológus szakfőorvos: helyszíni vizsgálatok zajlanak országosan a minimumfeltételeket illetően

10. Bejelentések:
    Fekete professzor felveti az "orvosi rehabilitáció (neurológia) szakvizsga" feltételeinek kidolgozását. A Rehabilitációs Szakmai Kollégium elnökéhez kell folyamodni ez ügyben.
Komoly professzor azonnal felhívja dr. Kertész Györgyi elnök asszonyt és Csányi Attila, Fekete István és Valikovics Attila kollégiumi tagokat kéri fel az ügy további bonyolítására.
    Komoly elnök úr kéri a kollégiumi tagokat, hogy a köremilben megküldött "nappali kórház"-ra vonatkozó javaslatokat mihamarabb adják meg.

A következő kollégiumi ülést várhatóan június 19-re tűzi ki az elnök, de erről még köremilben értesítést küld.
14 órakor bezárja a kollégiumi ülést.

Pécs, 2007. június 1.


Emlékeztető 2007.02.20 
az emlékeztető letöltése

eml070220 EMLÉKEZTETŐ
A NEUROLOGIAI SZAKMAI KOLLEGIUM
2007. Február. 20.-i ÜLÉSÉRŐL


Az ülést 10 óra 30 perckor megnyitja Prof. Dr. Komoly Sámuel, Elnök. Az e-mailen kiküldött napirendi pontokat (melléklet) a Kollégium egyhangulag elfogadja, Dr.Diószeghyt és Dr Feketét megválasztja szavazatszámláló bizottsági tagoknak. Jelen van 17 fő, a 2. napirendi ponttól 18 (jelenléti ív mellékletként csatolva).

1.    Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht Neurológiai Osztálya oszt.vezető főo.-i állására benyújtott pályázat:
Dr. Balog István főorvos., jelenlegi mb. osztályvezető szóbeli ismertetőt ad a jelen helyzetről és későbbi fejlesztési terveiről. Dr. Kiss József, a Kórház főigazgatója támogatja a jelöltet, a jelenlegi orvos létszámmal elláthatónak tartja a vázolt feladatokat. Elmondja, hogy az Osztály az un noninvasiv matrix részeként működik ill. fog működni.
Dr. Dioszeghy és Dr. Harcos tesznek fel kérdéseket a matrix rendszerről ill. a megyei kórházzal való kapcsolatról.
Dr. Csányi és Dr. Diószeghy ismerteti és véleményezi a pályázatot (mellékletként jegyzőkönyvhöz csatolva), alkalmasnak tartják a jelöltet városi kórház osztályvezetői feladatainak ellátására.
Titkos szavazással a Kollégium 16 igen, 0 nem,1 tartózkodás arányban alkalmasnak ítéli a pályázót.

2.    Az Egészségügyi Miniszter által kifogásol kollégiumi állásfoglalás megújítása. Előadó Prof. Dr. Csiba László
Mint ismertes 2005-ben a Kollégium állásfoglalást alakított ki a drogok egészség károsító hatásáról, melyet a jelenlegi Egészségügyi Miniszter nem fogadott el és felszólította a Kollégiumot új állásfoglalás megalkotására. A Miniszter Úr e témában küldött levelét, a kollégium korábbi reagálásait, majd az újólag kialakított állásfoglalás-tervezetet a Kollégium tagjai e-mailben megkapták (mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva).
Prof. Dr. Csiba ismerteti az előzmények fő eseményeit, valamint az új tervezetet.
Elnök Úr elmondja, hogy a Pszichiatriai Kollégium nem kívánt ez ügyben közös ülést tartani.
Hozzászólásában Dr. Vécsei prof. elmondja, hogy Európában sem egységes a kérdés társadalmi megítélése, a tudományos adatok egészségkárosítást igazolnak. Hangsúlyozza, hogy a Kollégiumnak testületileg kell a kérdésben megnyilvánulnia.
Dr. Tajti szerint is a károsítás sejtszinten nem kérdéses, társadalmi-szociológiai megítélés nem a Kollégium kompetenciája. Dr. Kálmánchey hangsúlyozza a könnyű drogok „kapu szerepét”.
Az állásfoglalás tervezetet támogatólag szólt Dr. Takács, Prof. Dr. Bereczki, Dr. Csányi;
Dr. Fekete kiemeli, hogy a Kollégium a „társadalmi felelősség „tudatában dönt. Elnök Úr is javasolja a korábbi állásfoglalás fenntartását. Prof. Dr. Csiba kezdeményezi, hogy a jelenlévők mind írják alá egyetértésüket demonstrálva az állásfoglalást. Ezt a jelenlévők támogatják, aláírásukat megadják (melléklet).
A Kollégium egyhangúlag megszavazza az Egészségügyi Miniszternek küldendő válaszlevelet(melléklet),melynek lényege, hogy társadalmi felelőssége tudatában, az elfogadott tudományos eredmények ismeretében a Kollégium fenntartja korábbi véleményét, miszerint a drogoknak kimutatott egészségkárosító hatása van. A válaszlevél részét képezi a tudományos adatok részletezése és a hivatkozások  
felsorolása (jegyzőkönyv melléklete).
Prof. Dr. Csiba elmondja, hogy Dr. Freud Tamás és Dr. Ujvári István és még számos Kollega segítette az állásfoglalás-tervezet kialakítását, melyért köszönetet mond.

3.    Bejelentések
a./ OPNI helyzete: Dr. Nagy Z. távollétében Dr.Káposzta Z.
Országos Szakfőorvos elmondja, hogy jelenlegi ismeretei szerint 70 aktív neurológiai és 12 intenzív ággyal költözik át az OITI-be, az Agyérbetegségek Központja ill. a neurológiai rész, míg a pszichiátriai osztályok az Egyetemhez ill. a Nyirő Gy. Kórházhoz kerülnek, de végleges döntés márc.6.-n lesz előreláthatólag. Dr. Csiba az adatokat megerősíti, tudomása szerint a költözésre elkülönített források állnak rendelkezésre.

b./ Szakmai protokollok helyzete. Előadó Prof. Dr. Komoly S.
Elnök Úr ismerteti a korábban ill. újólag megjelent Protokollok listáját, melyek a Kollégium lapján elérhetőek. Elmondja, hogy előkészületben van a Myasthenia gravis ellátásáról szóló protokoll is.

c./ Gyógyszer támogatási rendszer korrigálandó hibái. Előadó Dr. Csiba L. és Dr. Komoly S.
Az előadók ismertetik a korábban e-mailen szétküldött (jegyzőkönyv melléklete) javaslatokat ill. támogatási kérelmeket Javaslat hangzott el, hogy a neurológiai betegségeket kísérő anxietas terápiás lehetőségei is kerüljenek be a neurologusok által felírható és 90%-ban támogatandóak körébe.
Egyhangulag elfogadva.

d./ Beszámoló a külön keretes gyógyszerek tender tárgyalásairól. Előadó Dr. Komoly S.
Dr. Komoly elmondja, hogy a Sclerosis multiplex immunmodulans terápiája témában az OEP-el sikeres tárgyalások történtek.

e./ Indikáción kívüli gyógyszeralkalmazás-ritka betegségek kérdésköre. Előadó Dr. Komoly S.

Elnök Úr elmondja, hogy a kérdéssel kapcsolatosan Dr. Illés Zsolt docenstől lehet egyedi esetekben információt kapni a kérelmezés, beszerzés lehetőségeiről.
Felmerült a ritka betegségeket kezelő ill. magasabb szintű ellátást adó centrumok szerepe az új beteg beutalási rendszerben. A területen kívüliség feloldását javasolja a Kollégium a Centrumok esetében, ehhez összesíteni kell a beterjesztendőek sorát, majd azt mielőbb elküldeni az ANTSZ-hez.

Dr. Szabó M. ismerteti, hogy Békéscsabán a Belgyógyászati osztályon Stroke Részleget terveznek felállítani. A Kollégium egyhangulag úgy foglal állást, hogy nem ért egyet a stroke részlegek kialakításával belgyógyászati osztályokon.


f./ Kollégium 2007-s költségvetése. Előadó Prof. Dr. Komoly S.

Elnök Úr előterjesztését (melléklet) a Kollégium egyhangulag elfogadja.

12 óra 10 perckor Elnök Úr a Kollégium Ülését bezárja.

Az emlékeztetőt összeállította Dr. Karsay Koppány, a Kollégium Titkára.
2007.febr.21

Emlékeztető 2006.10.05 
az emlékeztető letöltése

eml061005
Emlékeztető
a 2006. október 5-én, 14 órakor a SE Neurológiai Klinika tárgyalójában tartott
Neurológiai Szakmai Kollégium üléséről

Jelen vannak: 15 fő, jelenléti ív mellékelve.
Személyzeti szavazásnál részt vett 14 fő, (1 fő kollégiumi tag késve érkezett, így a szavazásban nem vett részt)
Az ülés kezdete: 14.00 óra
Az ülés vége: 16.12 óra

A kollégium elnöke köszönti a megjelenteket.

    Dr. med.habil. Gervain Mihály igazgató főorvos, Orosháza Városi Kórház) ismertette a Kórház Neurológiai Osztályának főorvosi állásra benyújtott pályázattal kapcsolatos szempontokat (főigazgató úrnak az OEP-be kellett mennie, ezért tért el a Kollégium az eredeti napirendtől).
    Dr. Hajdú Zsolt ismertette a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat neurológiai szakrendelésére benyújtott főorvosi pályázattal kapcsolatos szempontokat.
Ezután az ide pályázó dr. Vincze Eszter jelent meg és ismertette vezető főorvosi pályázatának fontosabb momentumait. Balogh Attila és Szirmai Imre véleményezték a pályázatot. Mindketten a kiírt állásra "C" típusú főorvosi munkakör betöltésére alkalmasnak ítélték, 11 éves orvos, 7 éves neurológiai gyakorlattal rendelkezik. Korábban Jakab Gábor főorvosnál (Uzsoki úti Kórház, Neurológiai Osztály) dolgozott. Három ajánló (Mayer Ibolya főorvos, Jakab Gábor főorvos, Divald István főorvos) melegen ajánlja, és alkalmasnak tartja Vincze doktornőt az adott állás betöltésére.
A kollégium titkos szavazással 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás aránnyal ajánlja kolléganőt az állás elnyerésére.

Az Orosháza Városi Kórház Neurológiai Osztály osztályvezető főorvosi állásra dr. Török Ágnes nyújtott be pályázat.
Pályázó ismertette pályázatának fontosabb pontjait. Vázolja az osztály humánerő és műszerezettség állapotát, az ügyeleti rendszert.
A kollégium részéről Csányi Attila és Diószeghy Péter főorvosok véleményezték a pályázatot.
A pályázó több különböző diplomával rendelkezik, OTKI Eü. Főiskolai Kar, közegészségügyi-járványügyi ellenőr, zoológus (1990, Calgary, Kanada), SZTE orvosi diploma 1996, neurológus szakvizsga 2000, orvos-közgazdász és egészségügyi menedzser 2005. A viszonylag rövid neurológus szakmai múlt ellenére, a közlönyben megjelent kiírásnak („10 év szakmai gyakorlat” megfelel a pályázat).
Elnök ismerteti a három független ajánló ajánlását (dr. Fisch Róbert prof. emeritus professor USA, dr. Barzó Pál egyetemi tanár, dr. Baráth Lajos (Makó Kórház. főigazgató, menedzserképzés-kurzuson oktató) melegen ajánlja, és alkalmasnak ítéli a pályázót az osztályvezető főorvosi állás betöltésére.
Titkos szavazással a Kollégium 12 igen, 1 nem 1 tartózkodás aránnyal ajánlja kolléganőt az állás elnyerésére.
.

Finanszírozás - új HBCS-k.
Előadók: Csiba és Komoly professzorok
Csiba László rövid prezentációjában felhívja a Kollégium figyelmét arra a tényre, hogy az eredeti 95% volumen korlát mellett (TVK) a neurológiáktól (és minden érintett szakmáról) azt a teljesítményt is levonják, amit a korábbi években a jelenleg törölt HBCS-ből származnak. Tehát a tényleges TVK nem 95%, hanem annál is kevesebb!!
Komoly Sámuel ismerteti, hogy Dr. Bors László segítsége mellett tárgyal Szekszárdon a Gyógyinfoknál új HBCS-k kialakítása céljából. Szeretné, ha az Egészségügyi Minisztériumban a Kódkarbantartási Bizottságnál minden tag külön-külön segítene a cél elérésében. Szekszárd október végére ígérte a tervezetet.
Diószeghy Péter, Szabó Mihály: Rengeteget jártak Nyíregyházáról is Szekszárdon a Gyógyinfoknál, de sohasem értek el eredmény.
Komoly Sámuel: Új illetve visszaállított HBCS nélkül nincs esély az elveszett finanszírozás visszaszerzésére. Természetesen egyet ért azzal, hogy akut stroke ellátás tekintetében kérni kell a volumenkorlát emelését.
Csiba László: Új HBCS-t és TVK feljebbvitelét kérni.
Lehetőségek: sajtókonferenciát összehozni, új HBCS-ket kérni és a centrumokba átadott betegek után a másik intézet legyen köteles a HBCS-t átadni.
Szirmai Imre: ismerjük-e a funkcionáriusokat az Eü. Minisztériumban, ide kell hívni a minisztériumi embert és közvetlenül tárgyalni vele.
Nagy Zoltán: A Kollégium felelőssége nagy. Több kórház bezárását tervezi a miniszter. ami még nem publikus. A pénzügyminisztérium jelentős nyomást gyakorol az Eü.Min döntéseire. Epidemiológiai adatokat kell alátámasztani a szükséges ellátórendszerre tett javaslatunkat.
Sajtótájékoztató egyelőre ne legyen.
Csiba László: Lépni kell, érdemes lenne a négy régióban (3 vidéki egyetem+Bp) gondolkozni, és így kijelölni a stroke-központokat.
Káposzta Zoltán: A miniszter javaslatot kért a neurológiai ágyak 30%-nak megszüntetésére vonatkozóan, egyelőre konkrét javaslat nem született.
Csányi Attila: A győri kórházi kontrolling javaslata szerint módosítani kellett a diagnózisokat, SM helyett depresszió stb. (ez Csiba prof fenti elemzése alapján a TVK értelmében nem segít) Győrben 20%-al meghaladták a TVK-t, más nyugat-dunántúli kórházak alatta maradtak, ennek ellenére nem adták át a maradványt Győrnek…
Balogh Attila: Fel kell mérni a valódi morbiditást, pontosan kell tudni, hogy mi mennyibe kerül.
Csiba László: Jó lenne tudni, hogy az OEP mennyi stroke HBCS-t finanszíroz a kiskórházakban és mennyi az acut stroke összesen és, a stroke központba hány beteg kerül.
Szirmai Imre: Vannak műs sürgősségi ellátást igénylő neurológiai kórképek is.


Az ülés végén elnök a további vitát, illetve a nyílt szavazásokkal elfogadott állásfoglalásokat az alábbiakban foglalta össze:

-    A stroke centrumok, kijelölését meg kell lépnünk (Dr. Nagy Zoltán által az Eü.Min-nek korábban megküldött lista elfogadható két módosítással: 1. Miskolcon a BAZ Megyei Kórház Neurológiai osztálya, valamint a Bajai Kórház. Neurológiai osztálya is szerepeljen.).
-    A Szakmai Kollégium felkéri az országos intézet igazgatóját, hogy forduljon a miniszterhez Stroke-ellátás ügyében egy beadvánnyal, miszerint személyes meghallgatást kér stroke ügyben. A bizottság tagjai lesznek az országos szakfelügyelő főorvos, a stroke társaság elnöke, a szakmai kollégium elnöke, az ideg- és elmeorvosok társasága elnöke és budapesti Neurológiai Klinika igazgatója.
-     stroke központok szakmai minimum feltételeit ill. az epidemiológiai érvelést az országos intézet és a stroke társaság összeállítja.
-    első lépésként a stroke centrumok tekintetében teljesítmény volumennövelést kérünk, azonban ha ez nem sikerül a kollégium egyetért azzal, hogy acut stroke ellátásra nem alkalmas osztályokról teljesítmény-volumen kerüljön a stroke centrumokba átcsoportosításra.
-    amennyiben a miniszter küldöttségünket nem fogadja, illetve ha megtörténik a személyes egyeztetés, de ezt nem követik intézkedések, a Kollégium egyetért azzal, hogy a sajtó nyilvánosságához forduljunk.

A elnök az ülést 16:12 órakor bezárja azzal, hogy a soron következő ülés időpontjáról későbbi egyeztetés alapján dönt..

Budapest. 2006. október 5.

Összeállította a kollégium titkárának távollétében Horváth Attiláné titkárnő
Ellenőrizte: Prof. Dr. Komoly Sámuel elnök


Emlékeztető 2006.06.27 
az emlékeztető letöltése

eml060627
Emlékeztető a Neurológiai Szakmai Kollégium 2006. június 27.-i ülésérőlProf. Dr. Komoly Sámuel Elnök 10 óra 10 perckor nyitja meg, a Kollégium Ülését, megállapítja, hogy jelen van 13 fő, a kollégium tehát határozatképes.
Prof. Dr. Nagy Zoltán a II. napirend tárgyalásakor csatlakozott a jelenlévőkhöz.
A távollévők előre kimentették magukat.

I. napirendi pont:
MH KHK Neurológiai Osztály (Budapest) osztályvezető főorvosi állásra benyújtott pályázatok véleményezése.
Akadályoztatása miatt a Kórházi Főigazgatója az ülésen személyesen nem jelent meg
A Kollégium titkos szavazással 12 igen, 1 tartózkodás arányában  támogatta Dr. Szakács Főorvos pályázatát.


II. napirendi pont:
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Neurológiai Osztály (Budapest) Osztályvezető Főorvosi állásra benyújtott pályázatok véleményezése.

 Dr. Papp László a Kórház Főigazgató Főorvosa személyesen megjelent és ismertette a Neurológiai Osztállyal kapcsolatos vezetői elképzeléseket és a fejlesztési terveket.

A Kollégium titkos szavazzással, 13 igen, 1 tartózkodás arányában a Kollégium támogatja Dr. Köves Ágnes főorvos Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Neurológiai Osztály (Budapest) Osztályvezető Főorvosi állásra benyújtott pályázatát

III. napirendi pont:
Beszámoló az ESZTT ülés tapasztalatairól a neurológiai szakképzés és a neuroradiológiai képzés tárgyában. Változtatási javaslatok.
Előadó: Prof. Dr. Szirmai Imre.

Prof. Dr. Szirmai Imre ismerteti a rezidensi keretszámokat, valamint az Orvosegyetemre felvett, illetőleg várhatóan végzős kollegák számát, egyetemenkénti megoszlását. Elmondja, hogy a neuroradiológia második ráépített szakképzésnek lett elfogadva, ahol első szakvizsgának a radiológiának kell lennie. A Kollégium egyhangúlag úgy foglalt állást,  hogy meg kell kísérelni, hogy az idegsebészet és a neurológia is lehessen olyan első szakképesítés, melyre másodikként a neuroradiológia megszerezhető, valamint az is határozott törekvés kell, hogy legyen, hogy a neuroradiológiai szakképesítésbe neurológiai klinikai gyakorlat is bekerüljön.  Egyhangú szavazással a Kollégium úgy dönt,  hogy felkéri Prof.  Dr. Szirmai Imrét, hogy folytasson tárgyalásokat a fentiekről a Radiológiai Kollégium Elnökével. Ezt követően a neurológiai szakképzés egyes kérdései is szóba kerültek, Elnök Úr javasolja, hogy a Kollégium a későbbiekben tekintse át a neurológiai szakképzés feltételrendszerét, gyakorlatát, elvárásait, mellyel a Kollégium tagjai egyhangúlag egyetértettek.

IV. napirendi pont:
Külön keretes gyógyszerek jelentése
Előadó: Prof. Dr. Komoly Sámuel.

E napirend során a sclerosis multiplex kezelésére használható immunmodulans szerek és a botox  felhasználásának az OEP felé való új  jelentési kötelezettségéről volt szó. Többen elmondták, hogy túlzott adminisztrációs terheket jelent az OEP által kezdeményezett jelentési mód, Elnök Úr tájékoztatja a Kollégiumot, hogy a június 20.-i megbeszélésen az OEP illetékesei felé azt a véleményt fogalmazták meg, hogy a jelentési rendszeren még dolgozni kell és, hogy javasolják minden egyes gyógyszerre külön-külön rendszer kialakítását. Hozzászólásában Dr. Diószeghy Péter Főorvos a botox felhasználásának jelentésével kapcsolatos nehézségeiről beszélt. Elnök Úr javaslatára a Kollégium egyhangú szavazással úgy foglalt állást, hogy felkérik Dr. Diószeghy és Dr. Valikovics Főorvosokat, hogy a jelentési kötelezettséggel kapcsolatos problémákat, és a  Kollégium tagjainak a vitában elhangzott véleményét fogalmazzák meg.

V. napirendi pont:
Dementia Központok
Előadó: Dr. Kondákor István

Az előadó ismerteti a korábban már e-mail-en mindenkinek megküldött anyagot, vagyis a dementia,  illetőleg a memória ambulanciák, szakrendelések működési rendjéről készült anyagot.

A Kollégium tagjai megfogalmazták, hogy ez a Rendelet a dementia központok, illetve ambulanciák felé egy bonyolult és nagyobb adminisztrációs munkát követel meg, így a
Kollégium tagjai felkérték Dr. Kondákor Istvánt és Prof. Dr. Komoly Sámuelt, hogy dolgozzák ki a vitában elhangzottak alapján a Kollégium álláspontját és tegyenek javaslatot egy egyszerűbb, kisebb adminisztrációs terhet jelentő jelentési rendszer kidolgozására.

VI. napirendi pont:
Bejelentések, egyebek.

Ezen napirendi pont keretében Elnök Úr ismerteti, hogy az Egészségügyi Miniszter Úrtól megbeszélésre meghívást kapott, elmondja, hogy az OEP részéről kezdeményeznek megbeszéléseket  Generikumok és a Gordius terápia ügyében. Dr. Takáts Annamária a Razagilin támogatottságáról érdeklődik.
Dr. Herczegfalvi Ágnes a gyermek acut altatásos MR vizsgálatok elvégzésének nehézségeiről szól.

VII. napirendi pont:
A  Kollégium következő Ülésének összehívására 2006. október 03.-án kerül sor, amennyiben sürgős munkája fogalmazódik meg a Kollégiumnak, az ülés korábbi összehívása is elképzelhető.
A  Kollégium Ülését  Elnök Úr 12 óra 15 perckor zárja be.

Az emlékeztető mellett részletes jegyzőkönyv készült, amelynek mellékletét képezi:
-    a jelenléti ív,
-    a napirendi pontok jegyzéke,
-    a főorvosi állásokra benyújtott pályázatok ismertetése, ahhoz küldött ajánlások szövege,
-    valamint az ESZTT üléssel kapcsolatosan jelzett továbbképzésről szóló anyag és a
-    Dementia Központok működéséről szóló rendelkezés is.

Az emlékeztetőt összeállította:


Dr. Karsay Koppány
a Kollégium Titkára
2006. június 28.Emlékeztető 2006.04.04 
az emlékeztető letöltése

eml060404 Emlékeztető a Neurológiai Szakmai Kollégium 2006. április 04.-ei üléséről
 
Az ülés  helye : a Neurológiai Klinika Tanácsterme, Budapest.
3 tag előre kimentette magát, egyebekben a kollégium tagjai jelen vannak (jelenléti ív az Emlékeztető melléklete), jelen van Dr. Járdánházi Tamás Prof. a MOK képviseletében és
Dr. Káposzta Zoltán az Országos Neurológus Szakfőorvos is.
Az ülést Prof. Dr. Komoly Sámuel Elnök Úr 10.05-kor nyitja meg.
 
Napirendi pontok:
1./  Beszámoló a Balassa u. 6. szám alatt tervezett Idegsebészeti Klinika terveiről.
       Előadó: Prof. Dr. Szirmai Imre
A tervezetről az írásos anyagot a Kollégium tagjai korábban megkapták, ennek főbb    
pontjait szóban is elmondja Szirmai professzor.           
 
Vécsei professzor kérdez a működés finanszírozásáról, majd Ő és az Elnök Úr         szóban is támogatják az előterjesztést.
Elnök Úr hangsúlyozza, hogy a tervezet előremutató és értékes, azonban a terveket az Idegsebészeti Szakmai Kollégium részére is el kellene küldeni véleményezésre. Szavazás során a jelenlévők egyhangúlag támogatják az Elnök javaslatát.
 
2./ A Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság részéről történő pontszám módosítási  javaslatok
     Előadó: Dr. Kondákor István
 
A Kollégiumi tagoknak a javaslat írásbeli megfogalmazását már korábban szétküldtük.           
A javaslattal a tagok egyetértenek, egyhangú szavazással azt támogatják.
 
3./ Beszámoló az OEP-nak megküldött centrumok kijelöléséről
    Előadó: Prof. Dr. Komoly Sámuel
 
Parkinson,- Demencia,- és Rilutek központokra készült javaslat, ezeket korábban
e-mailen a tagok már megkapták. Kiegészítés, ellenvélemény nem hangzott el, a Kollégium egyhangúan egyetért a listával.
 
4./ Beszámoló a Demencia Központok jövőjéről, és a finanszírozásukkal kapcsolatos megbeszélésről
      Előadó: Dr. Kondákor István
 
Az OEP-ben 2006. február 22.-én volt megbeszélés a demenciával járó kórképek jövőbeni finanszírozásáról, melyen az előadó részt vett, az ott elhangzottakról készült összefoglalót
korábban a Kollégiumi tagoknak megküldte. Az a terv, hogy a jövőben a megfelelő kivizsgálást és dokumentálást vállaló minden neurológus szakorvos felírhassa a speciális,
kiemelt támogatást kapó készítményeket.
 
Szirmai Professzor a Demencia Központ elnevezést preferálja, a tervezett Memória Klinika
elnevezéssel szemben. A javaslattal a Kollégium egyetért.
 
A tervezett vizsgálati stratégia és adatlap talán az előzőekhez mérten bonyolultabb lenne, ugyanakkor az is kérdéses, Káposzta főorvos úr felveti, hogy az OEP mennyire tekinthet bele az adatvédelmi ajánlások és törvények figyelembe vételével a  betegek személyes adataiba.
A Kollégium elnöke leszögezi, hogy csak javaslatokról van szó,  további véleményeket kér a demencia centrumok működéséhez, illetőleg a dokumentáció megtervezéséhez.
 
5./ Antidepresszansok neurológus általi felírhatósága
Elnök Úr ismételten kifejti, hogy a  neurológiai betegségekhez társuló depressziók kezelésére a neurológusnak rendelkezni kell a 90 %-os támogatást biztosító felírási lehetőséggel.
A javaslatot  a Kollégiumi  egyhangúlag támogatja.
 
6. / Beszámoló a Neuromodulációs OEP Bizottságra tett javaslatról
Elnök Úr ismerteti, hogy az OEP felkérésére az Idegsebészeti Szakmai Kollégiummal    egyetemben az a javaslat fogalmazódott meg, hogy a Neurológiai illetőleg Idegsebészeti Tanszékek Vezetői legyenek annak a bizottságnak a tagjai, mely az OEP részére tanácsadó,
véleményező szerepet tölt be a neuromoduláció (pl. mély agyi stimuláció, Baclofen-pumpa, gerincvelői hátsó kötél stimuláció)
A javaslattal a Kollégium tagjai egyhangúlag egyetértenek.
 
7./ Epilepsziával kapcsolatos klinikai irányelvek, egyeztetés
Elnök Úr elmondja, hogy az epilepszia ellátási protokoll kidolgozása jól  halad, közel van a befejezéshez. Ugyanakkor arról is tudomása van, hogy mind a Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium,  mind a Neurológiai Kollégium Gyermekneurológiai Szakcsoportja is készített felkérésre epilepszia ellátási protokollt.
A Kollégium tagjai egyetértenek Prof. Dr. Kálmánchey véleményével, miszerint a gyerekkori
epilepsziák speciális volta miatt külön ellátási protokoll készítése szükséges a gyermekkori epilepsziák eseteire. Ugyanakkor sajnálatos, hogy az előbbi felkérések nem egyeztetetten történnek. A  Kollégium tagjai egyetértenek abban, hogy a későbbiekben lehetőségekhez mérten egységesíteni kell különböző fórumok által kialakított protokollokat.
 
8./ Bejelentések
a./ Dr. Harczos Péter Főorvos Úr kéri az Országos Szakfőorvost, hogy készüljön országos felmérés a neurológus szakorvosok számáról, munkaterheléséről, a betöltetlen állásokról.
Dr. Káposzta Zoltán Országos Szakfőorvos elmondja, hogy erre a felmérésre már  lépéseket tett. Ő is fontosnak tartja a státus prezens felvázolását.
Elnök Úr még javasolta, hogy az egyetemeken foglalkoztatott rezidensek számáról, foglalkoztatási lehetőségeikről is készüljön felmérés.
11. óra 05 perckor Prof. Dr. Komoly Sámuel Elnök Út az ülést bezárja.
 
Az emlékeztetőt összeállította:
 
Dr. Karsay Koppány
a Szakmai Kollégium Titkára
2006. április 11.

Emlékeztető 2006.02.07 
az emlékeztető letöltése

eml060207 Emlékeztető a 2006. február 7-én tartott Neurológiai Szakmai Kollégium üléséről

A Kollégium elnöke 10.00 órakor megnyitja az ülést, és megállapítja, hogy az határozatképes. (Lásd mellékelt jelenléti ív).
 
1. napirendi pont:
A Kollégium megtárgyalja az ajkai Kórház, Neurológiai osztályának osztályvezető főorvosi állására benyújtott pályázatot. A Kollégium először meghallgatja dr. Nyári Ildikó kórházi főigazgatót, aki röviden ismerteti a kórház helyzetét és megerősíti azt a szándékot, hogy főigazgatóként a neurológiai osztály tevékenységét a neurológiai ellátást a lehetőségekhez képest támogatja. A kórház több mint 100.000,- beteget lát el, ezért fontos, hogy neurológus főorvost nevezzenek ki. A pályázót, dr. Kovács Imre főorvost alkalmasnak tartja a főorvosi állás betöltésére
Ezután a pályázatot véleményező kollégiumi tagok, dr. Diószeghy Péter és dr. Valikovics Attila főorvosok ismertetik a pályázatot, és mindketten alkalmasnak ítélik pályázót a főorvosi állás betöltésére.
Kollégiumi elnök felolvassa a három támogató ajánlást, melyet Alpár Balázs, Fazekas András és Bányai Béla főorvosok személyen neki jutattak el.
Ezek után a pályázó dr. Kovács Imre főorvos ismertette terveit.
A szavazás eredménye: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.
2. napirendi pont:
A Kollégium megtárgyalja a Vasary Kolos Kórház, Esztergom, Neurológiai Osztályának osztályvezető főorvos állására benyújtott pályázatot.
A kórházigazgató, dr. Pák Gábor kimentette magát a személyes meghallgatás alól, de biztosította kollégiumot, hogy amennyiben a pályázó Sátori Mária főorvosnőt alkalmasnak tartják az állás betöltésére, úgy őt fogja kinevezni.
Ezek után dr. Sátori Mária főorvosnő ismerteti a pályázatában leírt elképzeléseit. Pályázati anyagában fontosnak tartja az ambuláns ellátás fejlesztését és megpróbálja a speciális ambulanciákat fejleszteni. Tervezi az akut stroke fejlesztését.
A pályázatot véleményező kollégiumi tagok dr. Balogh Attila és dr. Takáts Annamária alkalmasnak ítélik pályázót a főorvosi állás betöltésére.
Kollégiumi elnöke ismerteti a három támogató ajánlást, melyet Gács Gyula, Harcos Péter és Pánczél Gyula főorvosok személyesen neki jutattak el.
A szavazás eredménye: 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás.
3. napirendi pont:
Dr. Kamondi Anita egyetemi tanári pályázatát a Semmelweis OTE AOK dékánjának kérésére véleményezi a kollégium A pályázatot dr. Fekete István egyetemi tanár ismertette.
Véleménye szerint kiemelkedő oktatói, kutatói és klinikai munkája alapján a NSZK a pályázót feltétel nélkül támogatásra javasolja.
Szavazás eredménye: 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.
4. Demencia és Parkinson központok.
Komoly S elnök elmondja, hogy lehetőség van a parkinson, Rilutec és demencia kp-k bővítésére. Kéri a kollégiumi tagokat és az Dr. Káposzta Zoltán országos neurológus szakfőorvos urat, hogy segítsen a központ-lista kialakításában, amit febr. közepéig be kell küldeni az OEP-nek.
 
5. Nem törzskönyvezett indikációk (IVIG-CIDP, Leponex-parkinson, stb. probléma)
Csatlakozás az Orphanet programhoz.
 
Csiba L elmondja, hogy van európai pályázati pénz a ritka betegségekre használt gógyszerek törzskönyvezésének elősegítésére. Illés Zs (meghívott szakértő) ismerteti az európai ’orphan betegség’ helyzetet. A kollégium támogatja, hogy a többi érintet kollégiumokkal együtt lobizzunk az „ off label use” –t korlátozó miniszteri rendelet ellen, és  a ritka betegségek kezeléséhez szükséges gyógyszerek finanszírozásának megvalósulásáért.
Előadó: dr. Illés Zsolt docens.
Neurológiai kollégium a fenti tevékenység koordinálására Illés docenst kéri fel.
 
6. Neurológus-stentológus szakképesítés
Kollégiumi elnök Nagy Zoltán és Csiba László professzort együtt kéri fel a további egyeztetésekben történő részvételre, ezt a kollégium egyhangúlag nyílt szavazással támogatja.
7. Neuroradiológiai szakképesítés.
Elsőként csak a neurológus-stentológus szakképesítés megvalósítása legyen a cél, a neuroradiológia kérdéseit később tárgyalja a kollégium, az ESZTT-ben tag Szirmai professzort felkérte a koll. a kérdés előkészítésére.
 
8. Szakmai irányelvek.
A Stroke, az akut ischemias stroke thrombolysis kezelése, a Botulinum toxin alkalmazására vonatkozó és SM protokoll beküldésre kerültek a minisztériumba. A Parkinson protokoll majdnem elkészült, napokon belül beküldésre kerül. A gyermek-neuorológiai szakcsoport a gyermekepilepszia protokollt elkészítette, beküldését kéri, (későbbi egyeztetése szükséges a MEL és Gyermekszak-kollégium Epilepszia tárgyú protokolljával). Az Eü. Minisztérium a Botulinum protokollt hozta fel pozitív, követendő mintául a legutóbbi KET (kollégium elnökei egyeztető testülete) ülésen, ezért külön köszönet illeti Bereczki Dániel professzort és Diószeghy Péter főorvost, akik a protokoll összeállításában legnagyobb részt vállalták.
 
9. Nemzeti fejlesztési terv.
Csiba prof tájékoztatása: a telemedicína és a komplex stroke (szekunder prevenciós) központ terve beadásra került, a Lenhossék agybank program is beadandó.
 
10. Bejelentések.
Kollégium támogatja, Csiba László előterjesztését az EMG vizsgálatok finanszírozási anomáliákat, hátrányos garanciális szabályok korrigálandó javaslatait, melyeket az elnök továbbítani fog az illetékeseknek.
Néhány forgalomból kivont újbóli forgalomba kerülését a koll. pártfogolja (pl. Oradexon tbl., , ACTH …stb).

Komoly Sámuel ismerteti az OEP közelmúltban megjelent pályázati felhívásait.
1. Pályázati felhívás tartósan eszméletben (vigil kóma) betegek ellátását szolgáló ápolás kialakítására.
2. Pályázati felhívás tartós lélegeztetésre szoruló nem kómás betegek ellátását szolgáló légzés rehabilitációs részleg kialakítására.
A kollégium egyhangúlag üdvözli ezen pályázatok megjelenését és ismételten javasolja az akut ischemias stroke i.v. rTPA trombolízis kezelésének TVK feletti pályázat formájában történő finanszírozását, az OEP részéről ilyen pályázat megjelentetését.
 
Az elnök12.36 órakor bezárja az  ülést és bejelenti a következő Kollégiumi ülés időpontja 2006. április 4-én, 10 óra.
 
Budapest, 2006-02-07
 
 
 
Összeállította (Dr. Karsay Koppány igazolt távollétében):
 
Prof.Dr.Komoly Sámuel
Neurológiai SZK elnöke
Horváth Attiláné
titkárnő
 
 
 Copyright © 2001-2008 by [BB-IT BT. http://bbit.hu].
All rights reserved.