NEUROLÓGIAI SZAKMAI KOLLÉGIUM

(2004. július 1-től 2009 július 1-ig)


AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK
2006.03.10 


tobbletkaptam2005 Többletkapacitás és támogatásra irányuló pályázatok 2005-ben
 
1.  Uzsoki Utcai Kórház, Budapest: "Kúraszerű ellátás agyi keringészavarban szenvedő betegek infúziós kezelésében"
2.  Városi Rendelőintézet, Tiszaújváros: Fejfájás szakrendelésnek heti 3 órával történő megemelése
3.  Szent Imre Kórház, Budapest: Az ischaemiás stroke thrombolysissel és az agyállományi kamrai vérömleny fibrinolysissel való kezelésének finanszírozása
4.   Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház, Budapest: Trancranialis doppler ultrahang készüléken végzendő eljárások és acut ischaemiás stroke szisztémás thrombolysis végzése
5.  Városi Erzsébet Kórház, Sopron: 01M 014A SM komplex vizsgálattal, 01M014B SM speciális kivizsgálással és a 01M 013A degeneratív idegrendszeri betegségek komplex átvizsgálással csillagos HBCS-k befogadása
6.   Markhot Ferenc Kórház, Eger: Stroke részleg kialakítása trancranialis doppler UH készülék, EMG készülék befogadása
7.   Bajcsy-Zsilinszki Kórház, Controlling Osztály, Budapest: 01 M15 D Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással rtPA kezeléssel *HBCS befogadása
8.  Óbuda-Békásmegyer, Eü Szolgáltató Kht., Budapest: Kúraszerű infúziós terápia fejlesztésére irányuló kapacitás befogadása
9.   BM KKI Neurológiai Osztály, Budapest: Stroke szakambulancia részére a transcranialis doppler vizsgálatok befogadása
10. Hódmezővásárhely, MJVÖ Erzsébet Kórház: Kúraszerű infúziós ellátás kialakítása
11. Vecsési Eü. Szolgálat, Vecsés: 12 órás neurológiai szakrendelés beindítása
12. Bajai MK Neurológiai Osztály, Baja: Acuk ischaemiás stroke trombolysis kezelések bevezetése
13. Szent György Kórház, Székesfehérvár: Cerebrovascularis betegségek rtPA kezeléssel (sic)
14. Budai Gyermekkórház Kht., Budapest: Újtevékenység, epilepszia műtét előtti kivizsgálása, normatíván és kapacitáson felüli befogadása
15. Szent Imre Kórház, Budapest: Ischaemiás stroke thrombolysissal való kezelésének finanszírozása (ún.: *HBCS) elszámolásának befogadására
16. MHKH, Budapest: Poliszomnográf eljárás befogadása
17. Tokaj VÖ ENI, Tokaj: Ideggyógyászati szakrendelés beindításához szükséges heti 4 szakorvosi óraszám
18. Vasary Kolos Kórház, Esztergom: Öt óra demencia szakrendelésével kapcsolatos kapacitásmódosítási kérelem
19. Dr. Felszeghi és Tsa Bt., Miskolc: Neurológia szakrendelésnek OEP finanszírozásához szükséges befogadása
20. OPNI, Budapest: RNS kivonása biológiai mintából (28933), valós idejű PCR mennyiségű/minőségi analysis céljából (28934/5), reverz PCR (RT-PCR) egy mintában primer páronként (28930) új eljárások befogadása
21. Tolna MÖ Balassa János Kórház, Szekszárd: Stroke Centrumként való működésére és a stroke betegek lysis kezelésének finanszírozási elszámolására (ún. *HBCS) (01M 015D) cerbrovascularis betegségek (kivéve: TIA) praecerebralis érelzáródással (rtPA kezeléssel)
22. Réthy Pál Kórház, Békéscsaba: Stroke részleg kialakítása, valamint az rtPA *HBCS befogadása
 
Pécs, 2005. december 28.
 
Prof. Dr. Komoly Sámuel
a Neurológiai Szakmai Kollégium elnöke

2005.02.14 


radszkoll_20050214 Radiológiai Szakmai Kollégium
Prof. Dr. Palkó András Elnök Úrnak
 
Szeged
Korányi fasor 8.
6720
 
 
 
  Ikt.szám: NSZK 5/2005.KS
  Ügyintéző: Horváth Attiláné
  Tel: 72-535-910
 
Tisztelt Elnök Úr! Kedves András!
 
Miután számos jelzést kaptam az ország különböző pontjairól abban az ügyben, hogy a CT, MRI központok egyre gyakrabban csak CD-n rögzítik a vizsgálati leleteteket, kitűztem a kérdés megtárgyalását a 2005. február 1-jei Szakmai Kollégiumi ülésre.
A kollégium úgy határozott, hogy az ügyben fel kell venni a Radiológiai Kollégiummal a kapcsolatot a kérdés további egyeztetése céljából.
 
A kollégiumi egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy továbbra is szükségesnek tartjuk, hogy  a radiológiai leletet filmen, vagy filmet is megkapja a beteg, illetve az aktuális fekvőbeteg-lelátóhely.
 
Ennek csak egyik indoka az, hogy a film az osztályon vizit közben könnyebben és gyorsabban megtekinthető. Ügyeleti időben  - akár 4-8 új  beteg felvétele esetén  - a prompt értékelhető film beteggel együtt-mozgása  elengedhetetlen a tévedések elkerülése és a helyes döntések meghozatala érdekében. Különösen fontos a  radiológiai lelet filmen való közlése akut stroke-ellátásban.
 
A másik lényeges felmerülő szempont az volt, hogy egy zsúfolt ambuláns rendelésre CD-vel érkező beteg esetében jelentős időveszteséget jelent a képek megtekintése (l. CD lemez megnyitása). Figyelembe véve, hogy a különböző radiológiai központok különböző programokat használnak a rögzítéshez, annak is reális az esélye, hogy az adott ambuláns orvos megfelelő software (vagy komputer) hiányában nem tudja megnyitni a CD-t, így megtekinteni a beteg felvételeit.
 
 Mindezek alapján a Kollégium úgy ítéli meg, hogy ezekben az esetekben a vizsgálat csak CD-n történt rögzítése sértheti a beteg 1997. CLIV törv. 7§ 1. pontjában rögzített, „egyenlő bánásmód”-hoz való jogát. Neurológiai Szakmai Kollégium ugyanakkor tudatában van annak, hogy a CD-n megkapott információ lényegesen nagyobb lehet, mint a filmen rögzítetté.
 
Elfogadásra került kollégiumunkban az a javaslat is, hogy üdvözlendő lenne, ha a már közösen elkészített SM-MRI protokoll mellett, más gyakori neurológiai betegségek neuroradiológiai protokolljait is elkészítenénk.
 
A Neurológiai Szakmai Kollégium örömmel venné, ha az SM protokollhoz hasonlóan közös munkával más gyakori neurológiai betegségek tekintetében is kialakítaná a neuroradiológiai vizsgálatok egységes protokollját.
 
Örömmel vennénk azt is, ha a Radiológiai Szakmai Kollégium (esetlegesen a Neuroradiológiai Társasággal karöltve) meghatározná azoknak a leletező orvoskollégáknak a névsorát, akiket neuroradiológiai vizsgálat elvégzésére megfelelő jártasságúnak tart.
 
Pécs 2005-02-14
 
 
Baráti üdvözlettel:
 
Prof. Dr. Komoly Sámuel
A Neurológiai Szakmai Kollégium elnöke

2005.03.02 


radszkol_050302

A Radiológiai Szakmai Kollégium válaszlevele a fenti levélre

1. oldal:
(kérem kattintson a képre a megnyitáshoz)
01
2. oldal:
(kérem kattintson a képre a megnyitáshoz)
02
3. oldal:
(kérem kattintson a képre a megnyitáshoz)
03


2005.01.03 


tobblet_kap_tam.html Többletkapacitás pályázathoz adott támogatások:

1. Dr. Gerő Gábor, Dél-pesti Kórház: Transcraniális UH doppler készülékének OEP finanszírozásába való befogadása.
2. Dr. Nagy Zoltán, OPNI:  Paraneoplasztikus neurológiai marker vizsgálattal kapcsolatos kérelem.
3. Dr. Fónyad Gábor, Flór Ferenc Kórház: Akut stroke szisztémás trombolízis kezelés tevékenység kódolásának jogosultsága iránti kérelem.
4. dr. Hetei Péter,  MH KHK Neurológiai Osztálya, 0901 szakmai kód használatának jogosultsága.
5. Dr. Küttel Péter, Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és RI, Neurológiai Osztálya: II. ellátási szintbe történő átsorolása.
6. Dr. Baranyai Tibor, Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház: 01M 014A (sclerosis multiplkex komplex vizsgálattal) és a 01M 013A (degeneratív idegrendszeri betegségek komplex átvizsgálással) csillagos HBCS-k kódolásra kerülhessenek.
7. Dr. Mezőfi Miklós, Fővárosi Szent Imre Kórház: Neurointenzív egységen ischaemiás stroke-ban a szakma szabályai szerint szisztémás thrombolízis kezelést végezhessenek.
8. Dr. Zámbó László, Parádi Állami Kórház: 12 órában neurológiai szakrendelés beinduljon.
9. Dr. Nagy Zoltán, OPNI:  Neurosonológiai Laboratóriumának az embóliadetektálásra vonatkozó tevékenység finanszírozásának az OEP által történő befogadása.
10. Dr. Kovács József, Heves Megyei Önkormányuat, Markhot Ferenc Kórház, Eger: Stroke részleg létrehozása, az ehhez szükséges transcraniális doppler kapacitás befogadása. EMG készülék befogadása.
11. Dr. Pongrácz Endre, BM KKI Neurológiai Osztály:  Stroke szakambulancia részére a transcranialis doppler vizsgálatok többletkapacitásként befogadásra kerüljenek.
12. Dr. Pintérné dr. Gönczi Ágnes, Jósa András Kórház, Nyíregyháza:  Járóbeteg szakellátás keretében 8 nem szakorvosi óra a neuropsychológiai szakrendelésre többletkapacitásként befogadásra kerüljön.
13. Dr. Pintérné dr. Gönczi Ágnes, Jósa András Kórház, Nyíregyháza: Normatíván felüli kapacitási szerződés 22 szakorvosi órára történő meghosszabbítása többletkapacitásként befogadásra kerülhessen.
14. Dr. Bencze Katalin, Lenti, Szakorvosi RI.:  30 órás neurológiai szakrendelése a normatíván felüli járó beteg szakellátási kapacitás befogadásra kerülhessen,
15. Dr. Hártó György, Diósgyőri Kórház RI. Miskolc:  Ideggyógyászat és stroke ellátásra (45 ágy) normatíván felül biztosított fekvőbeteg szakellátás tevékenységének befogadása.
16. Dr. Nikli János, ZEG: *01N022A „epilepszia műtét előtti speciális kivizsgálása”, szakmai fejlesztési törekvések azzal a feltétellel, ha az osztályon olyan epileptológus dolgozik, aki legalább 1 év szakmai gyakorlatot eltöltött epilepszia sebészeti osztályon.
17. Kiss Csaba, Kulcsi Kistérségi Eü. Központ: járó beteg szakellátás keretében 10 óra neurológiai szakellátás működtetése.
18. Dr. Plés Zsolt, Dental-Med.Co.Bt. Sátoraljaújhely: neurológiai szakrendelési idő bővítése.
19. Dr. Pintérné dr. Gönczi Ágnes, Jósa András Kórház, Nyíregyháza: a stroke részleg III. ellátási szintre történő befogadása.
20. Dr. Pajor László, Szegedi Városi Kórház: stroke szakambulancia keretén belül a kúraszerű ellátás kapacitáson felüli befogadása.
21. Dr. Pytel Ákos, Uro-Clin Kft, Pécs: neuro-immunológiai szakrendelés beindítása.
22. Dr. Pozsgai Attila, MH Kecskeméti Repülőkórháza: heti 8 óra kapacitáslekötés módosítása általános neurológiai szakrendelés számára megyei sclerosis multiplex tevékenysége céljára.
23. Dr. Vághy Imre Richárd, MÓRA-VITÁL Térségi Eü.megőrző és Szociális Közhasznú Társaság, Mórahalom: normatíván felüli többletkapacitásként neurológiai szakrendelés bevezetése.

 Copyright © 2001-2008 by [BB-IT BT. http://bbit.hu].
All rights reserved.