SM CENTRUMOK HONLAPJA


SM ŐSSEJT KEZELÉSossejt Az autológ haemopoeticus őssejt transzplantáció alkalmazására sclerosis multiplexes betegekben

A Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesülete Orvosi Tanácsadó Testületének (SMBOE OTT) Szakmai TájékoztatójaElőzmények:

Az autológ haemopoeticus őssejt transzplantációt SM betegek terápiájában nemzetközileg 1995 óta alkalmazzák. Eddig, több mint 400 beteg vizsgálati eredményét közölték világszerte. A klinikai tanulmányok nem kontrolláltak, 60-70%-ban a követési periódus mindössze 3 év. A beavatkozás korai szakaszában a mortalitás 5-6%, öt év elteltével 1-2%-ra csökken.

Nemzetközi neurológus-, vagy SM társaság terápiás ajánlása jelenleg még nem áll rendelkezésünkre.

Az eddigi vizsgálati eredmények alapján az autológ haemopoeticus őssejt transzplantációt, mint terápiás lehetőséget SM betegek kezelése során, az SMBOE OTT a következő esetekben tartja mérlegelhető eljárásnak:

A szakirodalmi adatok alapján a következő ajánlás körvonalazható:

•    Relapszáló-remittáló, relapszáló-progresszív kórformájú, fiatal (<40 év), mozgásképes SM beteg esetén, ha rövid idejű  kórlefolyás során (terápiás próbálkozások időtartama < 5 év) az immunmoduláló kezelés (béta interferonok, glatiramer acetat, mitoxantron, natalizumab) irányelvekben rögzítettek szerinti alkalmazása mellett is gyakori, súlyos progressziót eredményező relapszusok jelentkeznek és MRI vizsgálattal Gadolinum halmozó aktív gócok mutathatók ki.

Amennyiben bármely SM centrumban a kezelőorvos autológ haemopoeticus őssejt transzplantáció lehetőségét veti fel  javasoljuk, hogy a beteg adatait anonym módon küldje meg az SMBOE Orvosi Tanácsadó Testületének, amelynek ad hoc bizottsága is véleményezi a transplantációra vonatkozó felvetést.

•    Nem javasolt azoknak a primer progresszív vagy szekunder progresszív kórformájú SM betegeknek, akiknek Gadolinium halmozó aktív gócuk nincs az MRI felvételen és már tartósan kerekesszékhez kötöttek (EDSS: 7,0 vagy afölötti). A betegség ebben a fázisában az immunológiai aktívitás már lecsökkent, és a klinikai tüneteket döntően neurodegeneráció, irreverzibilis axonpusztulás okozza.

2009. március 7-én


Dr. Bencsik Krisztina                             Dr. Csépány Tünde
Egyetemi docens                                    Egyetemi docens
SMBOE OTT volt elnöke                      SMBOE OTT volt elnöke

 

Irodalom:

1. Fassas A, Mancardi GL: Autologous hemopoietic stem cell transplantation for multiple sclerosis: Is it worthwile? Autoimmunity, 2008 December;41(8):601–610.

2. Mancardi G, Saccardi R. Autologous haematopoietic stem-cell transplantation in multiple sclerosis.Lancet Neurol. 2008 Jul;7(7):626-36.
Department of Neuroscience, Ophthalmology, and Genetics, and Centre of Excellence for Biomedical Research, San Martino Hospital, University of Genoa, Genoa, Italy. glmancardi@neurologia.unige.it

3. Early highly aggressive MS successfully treated by hematopoietic stem cell transplantation.
Fagius J, Lundgren J, Oberg G. Mult Scler. 2008 Sep 19. [Epub ahead of print]
Department of Neurology, University Hospital, Uppsala, Sweden.

3. Nash, R.,  Stuve, O. Bowen, J. et al. (2008) Autologous HSCT for advanced MS: Is the glass half-empty or really half-full?. Brain 2008;131:2,e89-e90.

4. Roccatagliata, L.,  Rocca, M. Valsasina, P. et al. The long-term effect of AHSCT on MRI measures of MS evolution: A five-year follow-up study. Mult Scler 2007;13:8,1068-1070.

5. R. K. Burt, Y. Loh, W. Pearce, N. Beohar, W. G. Barr, R. Craig, Y. Wen, J. A. Rapp, and J. Kessler Clinical Applications of Blood-Derived and Marrow-Derived Stem Cells for Nonmalignant Diseases JAMA, 2008; 299(8): 925-936.

6. Guidelines for autologous blood and marrow stem cell transplantation in multiple sclerosis: a consensus report written on behalf of the European Group for Blood and Marrow Transplantation and the European Charcot Foundation.
BMT-MS Study Group. Comi G, Kappos L, Clanet M, Ebers G, Fassas A, Fazekas F, Filippi M, Hartung HP, Hertenstein B, Karussis D, Martino G, Tyndall A, van der Meché FG. J Neurol. 2000 May;247(5):376-82.
Multiple Sclerosis Centre, San Raffaele Scientific Institute, Milan, Italy. g.comi@hsr.it
Copyright © 2001-2008 by [BB-IT BT. http://bbit.hu].
All rights reserved.